ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

auction

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองกก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ( e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ( e-bidding)