รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการค … Read More

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุวิช … Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อ … Read More

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต … Read More

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริห … Read More

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต