ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองกรด บ้านตูม หมู่ 11

ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565