จำนวนประชากร

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนประชากรชายประชากรหญิงรวม
1 บ้านหนองบัว170350352702
2 บ้านประทาย189374395769
3 บ้านฉนวน357178149
4 บ้านหนองกก109255228483
5 บ้านดอนอีลุ่ม197381411792
6 บ้านตลาดไทร182355370725
7 บ้านหนองปรือ20424486
8 บ้านหนองเรือ46122115237
9 บ้านโนนงิ้ว13303565
10 บ้านโนนตะคร้อ87224195419
11 บ้านตูม296970139
12 บ้านธรรมจักร185366391757
13 บ้านเอราวัณ143326356682
1405296530406005
  • (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557   สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง)