วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดโครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ประจำปี 2566 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรี(ย่าโม)

ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

วันที่ 7 เมษายน 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์(ย่าโม) ประจำปี2566 และงานโครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะกรรมการการนิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดงานการแข่งขันเรืออีโปง ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย (ศาลปู่ตา) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา (ลำสะแทด) ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอเชิญเที่ยวงานการแข่งขันเรืออีโปง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย (ศาลปู่ตา) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา (ลำสะแทด) ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ชมการแข่งขันเรืออีโปงประยุกต์-เรืออีโปงหาปลา หมอลำวรฉัตรน้อย ดาวเหนือ พบกับ หมอลำติ่งหน่อยน้อย ข่องคำ การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธไมตรี 6 ตำบล -ตำบลตลาดไทร -ตำบลโคกกลาง – ตำบลดอนมัน -ตำบลประทาย -ตำบลทุ่งสว่าง -ตำบลนางรำ เริ่มเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร