ประชุมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาชน รับฟังปัญหา แนวคิด วิธีการ และหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุวิช … Read More

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 … Read More

พิธีมอบและเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  นายสุว … Read More