องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

รายงานผลการประชาคมการจัดโครงการแข่งขันเรืออีโปง บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

รายงานผล การประชาคมการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร น … Read More

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More

โครงการฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จ … Read More

โครงการ “อบต.พบประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร น … Read More