ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

หมู่ที่ 2 บ้านประทาย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

โทรศัพท์/โทรสาร

0-4400-9871-2

E-Mail : taladsai@gmail.com

https://www.facebook.com/taladsaiprathaisao