การช่วยเหลือ กรณีโควิด-19

กฤษณะ asked 2 ปี ago

กรณีผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 เช่น ติดเชื้อ หรือถูกกักตัว จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ