สอบถามตำแหน่งว่าง

สมปอง asked 2 ปี ago

อยากทราบตำแหน่งว่างพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรค่ะ

1 Answers
centeradmin ทีมงาน answered 2 ปี ago

ตำแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติ
๑. นักวิชาการเกษตร
๒. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ
๕. นายช่างผังเมือง