การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( โควิด-19) โดยมีนายบุญช่วย แทนไธสง สาธารณสุขอำเภอประทาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าประชุม และให้แนวทางการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค

และได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับผูใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อใช้ในการคัดกรอง ในกรณีมีการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน

 วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ กำนันสุรศักดิ์ สียางนอก กำนัน ตำบลตลาดไทร และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ทุกหมู่บ้าน มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตน ตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เชิญประชุมปรึกษาหารือกับ ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน เรื่องการดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร ปี 2564 และ อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาตำบลตลาดไทร อย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร กำนันตำบลตลาดไทร ส่วนราชการและผู้นำชุมชน ทำพิธีมอบและเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร โดยเป็นโครงการที่มีการบูรณาการระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *