ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยนายทองอาน นนตานอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและผู้บริหาร นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา โดยมีวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) และผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *