ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายทองอาน นนตานอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้เสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พิจารณา ใน วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

🏛️ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณา ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *