การประชาคมตำบล ปี พ.ศ. 2565 รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ดำเนินการประชาคมตำบล รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปี งบประมาณ 2565 สถานที่ ห้องประชุม อบต.ตลาดไทร ชั้น 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยได้เชิญ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนในตำบล เข้าร่วมเสนอความต้องการ และโครงการที่ต้องการพัฒนาในตำบลตลาดไทร โดยมีู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ประมาณ 80 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *