องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ให้ผู้สูงอายุรายใหม่หรือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรด้วย

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุผ่านธนาคาร

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดต่อสอบถาม 0823195644 ผอ.กองสวัสดิการสังคม(พี่นก) , 0875432574 นักพัฒนาชุมชน(พี่เอ๋) , 044009872 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *