nogift
eservice
EIT2024
previous arrow
next arrow

นโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ No Gift Policy

งานแข่งขันเรืออีโปงตำบลตลาดไทร ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

Facebook iconFacebookTwitter i … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนตำบลตลาดไทร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร และนักเรียนโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นตามโครงการปลูกป่า ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567

Facebook iconFacebookTwitter i … Read More

ข่าวท้องถิ่น -Local News

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดงานการแข่งขันเรืออีโปง ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย (ศาลปู่ตา) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา (ลำสะแทด) ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเรืออีโปง จากทุกหมู่บ้านในตำบลตลาดไทร และยังเปิดโอกาสให้เรือจากตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับอำเภอประทายและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ประชาชนตำบลตลาดไทรร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567 ระหว่าง วันที่ 24- 26 มกราคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมด้วยทีม ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาในตำบล มีสินค้าภายในชุมชนจัดจำหน่ายตลอดงาน และกิจกรรมการประกวดแข่งขันอีกมากมาย อาทิ เช่น การประกวดขบวนแห่/ประกวดซุ้ม ประกวดสินค้าทางการเกษตร ข้าวหอมมะลิ 105,มะพร้าวน้ำหอม,มะละกอดิบ ,กล้วยน้ำว้า, การแข่งขันสาวไหม การประกวดผ้าไหม การแข่งขันส้มตำ ผัดหมี่ลีลา การแข่งขันจัดกระเช้าผักปลอดสารพิษ การแข่งขันลาบ ก้อย การแข่งขันต้มไก่บ้าน การเดินแบบผ้าไหมกิตติมศักดิ์ รำเซิ้งเพื่อสุขภาพ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และการประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรย์ 5 ดี วิถีคนโคราช

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565

กิจกรรม - Activity

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนตำบลตลาดไทร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร และนักเรียนโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นตามโครงการปลูกป่า ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรีและจัดกิจกรรมองค์กรสตรี หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดโครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ประจำปี 2567 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรี(ย่าโม)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบนตำบลตลาดไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Facebook iconFacebookTwitter i … Read More

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตตำบลตลาดไทร

Facebook iconFacebookTwitter i … Read More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงปลอบขวัญผู้ประสบภัยอิสราเอล

Facebook iconFacebookTwitter i … Read More

ประชาสัมพันธ์ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับอำเภอประทายและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ประชาชนตำบลตลาดไทรร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567 ระหว่าง วันที่ 24- 26 มกราคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมด้วยทีม ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาในตำบล มีสินค้าภายในชุมชนจัดจำหน่ายตลอดงาน และกิจกรรมการประกวดแข่งขันอีกมากมาย อาทิ เช่น การประกวดขบวนแห่/ประกวดซุ้ม ประกวดสินค้าทางการเกษตร ข้าวหอมมะลิ 105,มะพร้าวน้ำหอม,มะละกอดิบ ,กล้วยน้ำว้า, การแข่งขันสาวไหม การประกวดผ้าไหม การแข่งขันส้มตำ ผัดหมี่ลีลา การแข่งขันจัดกระเช้าผักปลอดสารพิษ การแข่งขันลาบ ก้อย การแข่งขันต้มไก่บ้าน การเดินแบบผ้าไหมกิตติมศักดิ์ รำเซิ้งเพื่อสุขภาพ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และการประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

Webboard-กระดานสนทนา